40 Strongman Bevrijdingsgebeden

0
3578

Psalm 118: 1-29:
1 O dank aan de Heer; want hij is goed: omdat zijn genade eeuwig standhoudt. 2 Laat Israel nu zeggen dat zijn genade voor altijd standhoudt. 3 Laat het huis van Aaron nu zeggen, dat zijn genade voor altijd standhoudt. 4 Laat hen nu die vrees de Heer zeggen, dat zijn genade voor eeuwig standhoudt. 5 Ik riep de Heer in nood: de Heer antwoordde mij en plaatste mij op een grote plaats. 6 De Heer staat aan mijn zijde; Ik zal niet vrezen: wat kan de mens mij aandoen? 7 De Heer neemt mijn deel met hen die mij helpen: daarom zal ik mijn verlangen zien naar hen die mij haten. 8 Het is beter op de Heer te vertrouwen dan op de mens te vertrouwen. 9 Het is beter op de Heer te vertrouwen dan op vorsten te vertrouwen. 10 Alle volken omsingelden mij; maar in de naam van de Heere zal ik hen vernietigen. 11 Ze omsingelden mij; ja, zij omsingelden mij; maar in de naam van de Heere zal ik hen vernietigen. 12 Ze omsingelden mij als bijen; zij worden uitgeblust als het doornenvuur; want in de naam van de Heere zal Ik hen vernietigen. 13 Gij hebt pijn in mij gedaan, opdat ik zou vallen; maar de Heere hielp mij. 14 De Heer is mijn kracht en lied, en is mijn redding geworden. 15 De stem van blijdschap en zaligheid is in de tent der rechtvaardigen; de rechterhand des HEEREN doet dapper. 16 De rechterhand van de Heer is verheven: de rechterhand van de Heer doet dapper. 17 Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verklaren. 18 De Heer heeft mij zwaar tuchtigd, maar hij heeft mij niet aan de dood overgegeven. 19 Open voor mij de poorten van gerechtigheid: Ik zal erin gaan en de Heer loven: 20 Deze poort van de Heer, waarin de rechtvaardigen zullen ingaan. 21 Ik zal u loven, want u hebt mij gehoord en kunst wordt mijn redding. 22 De steen die de bouwers weigerden, is de kopsteen van de hoek geworden. 23 Dit is de Heere aan het doen; het is prachtig in onze ogen. 24 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; we zullen ons verheugen en er blij mee zijn. 25 Red nu, ik smeek u, o Heer: o Heer, ik smeek u, zend nu voorspoed. 26 Gezegend zij hij die komt in de naam van de Heer: wij hebben u gezegend uit het huis des Heren. 27 God is de Heer, die ons licht heeft getoond: bind het offer met koorden, zelfs aan de hoornen van het altaar. 28 Gij zijt mijn God, en ik zal u prijzen; gij zijt mijn God, ik zal u verhogen. 29 O, dank de Heer; want hij is goed, want zijn genade blijft eeuwig bestaan.

Elke Strongman in je leven zal vandaag ongesitueerd zijn in Jezus naam amen. We dienen een gebed en beantwoorden God. Telkens als we Hem roepen, zal Hij ons altijd snel antwoorden. Vandaag zullen we kijken naar 40 sterke man bevrijdingsgebeden, maar voordat we ingaan op de juiste bevrijdingsgebeden, laten we wat begrip krijgen.

Wie is een sterke man? Een sterke man is een demonische agent, of een voorouderlijke demon die zich verzet tegen de vooruitgang van een gezin. Weet dit, de duivel en zijn demonen zijn onze echte vijand, en hij heeft zijn demonen ook in gezinnen gestuurd om verwoesting te veroorzaken. Strongmen zijn verantwoordelijk voor slechte familiepatronen in gezinnen. Je ziet bijvoorbeeld de problemen van onvruchtbaarheid in sommige gezinnen, van de ene generatie op de andere, Abraham in de bijbel had problemen met het dragen van kinderen, het duurde jaren voordat hij een kind kreeg, Genesis 12: 15-17, Isaac had ook problemen met het dragen van kinderen kostte het hem jaren om kinderen te krijgen, Genesis 25: 19-34, we zien hetzelfde in Jacob en zijn vrouwen Lea en Rachel, Rachel had ook problemen met onvruchtbaarheid Genesis 30: 1. Dit soort kwaadaardige patroon is van sterke mannen, in sommige gezinnen de armoede, sommige is een uitgesteld huwelijk, sommige zijn vroegtijdige dood, niemand leeft een bepaalde leeftijd. Maar de goedheid is dit, als we vandaag deze sterke verlossingsgebeden gebruiken, zal elke sterke man in je leven worden verslagen in Jezus naam. De God die antwoordt door vuur zal Zich sterk tonen in jouw leven in Jezus naam. Bid deze gebeden met geloof vandaag en verwacht onmiddellijke goddelijke interventie in je leven en gezin in Jezus naam.

40 Strongman Bevrijdingsgebeden

1. Ik trek de controle over mijn leven uit de handen en overheersing van elke sterke man, in de naam van Jezus.

2. Ik trek mijn toekomst terug van de invloed en controle van elke sterke man in de naam van Jezus.

3. Ik bevrijd me nu van elke onbewuste satanische slavernij !!!, in de naam van Jezus.

4. Laat elke demonische macht die mijn leven en bestemming beheerst, worden vernietigd, in de naam van Jezus.

5. Laat de vreugde van mijn vijanden over mijn leven veranderen in verdriet, in de naam van Jezus.

6. Laat de organisatie van de menigten van de hel tegen mijn leven en bestemming uiteenvallen in de naam van Jezus.

7. Laat alle heksen en tovenaars die mijn dood wensen nu beginnen de stenen van vuur te ontvangen, in de naam van Jezus.

8. Ik snijd elk probleem met een link naar mijn ouders, in Jezus 'naam.

9. Ik breek elk demonische juk van slavernij, in de naam van Jezus.

10. Laat elke aard van mislukking in mijn leven gaan en laat de aard van succes tot mij komen, in de naam van Jezus.

11. Ik schande de door satan gedelegeerde sterke man over mijn leven, in de naam van Jezus.

12. Laat de vreugde van de goddelozen over mijn leven veranderen in eeuwige smarten, in de naam van Jezus.

13. Ik breek mezelf vrij van de slavernij van vooroudergeesten, in de naam van Jezus.

14. Slechte stamboom in mijn leven, ontworteld, in de machtige naam van onze Heer Jezus.

15. Laat elke slavernij van erfelijke ziekte over mijn leven in mijn leven doorbreken, in de naam van Jezus.

16. Ik verklaar dat elke macht die mij ooit door de vijand verkeerd heeft gedaan, ik het goddelijke oordeel in het kamp van de vijand loslaat zoals geschreven in Psalm 35.
17. Laat al mijn onderdrukkers vallen door hun eigen raadgevingen, in Jezus 'naam.

18. Laat al mijn zegeningen in de hand van mijn vijanden worden vrijgegeven, in Jezus 'naam.

19. Laat elke negatieve uiting over mijn leven worden geannuleerd, in Jezus 'naam.

20. Elk probleem verbonden aan mijn naam, wordt ingetrokken, in Jezus 'naam.

21. Heer, onthul mij elk geheim over mijn leven dat ik moet weten in Jezus naam.

22. Laat elke kwaadaardige afstandsbediening en spirituele satellieten die tegen mij worden opgezet het dondervuur ​​van God ontvangen en tot as worden verbrand, in de naam van Jezus.
23. Ik beveel elke vreemde en slechte stem die mijn naam roept, te zwijgen, in de naam van Jezus.

24. Heer, zuiver mij van elk geestelijk en fysiek gif dat ik door voedsel heb genomen, in de naam van Jezus.

25. Heer, laat het bloed van Jezus alle tekens van heksen, tovenaars en slechte mensen uit mijn leven wegwassen, in de naam van Jezus.

26. Ik sta tegen elke vernietiger in mijn leven, vernietiging zal daar zijn, in de naam van Jezus.

27. Ik sta tegen gebrek aan kennis in de zaken van mijn leven, in de naam van Jezus.

28. Ik sta tegen de geest van afgunst en de geest van strijd in mijn leven, in de naam van Jezus.

29. Ik sta tegen de geest die in mijn leven niet in liefde werkt, in de naam van Jezus.

30. Ik roep Gods vuur, donder, bliksem en storm neer op slechte waarnemers van de voortgang van mijn leven, in de naam van Jezus.

31. Laat elk orgaan in mijn lichaam dat niet goed functioneert goddelijke aanraking ontvangen en goed beginnen te functioneren, in de naam van Jezus.

32. Elk probleem verbonden aan mijn naam wordt teniet gedaan, in Jezus 'naam.

33. Laat de sluier die mijn boze sterke man verbergt in stukken worden gescheurd en laat ze worden blootgesteld en beëindigd in de naam van Jezus.

34. Mijn doorbraken, nu krachtig manifesteren, in de naam van Jezus.

35. Laat alle geblokkeerde wegen naar succes worden geopend, in de naam van Jezus.

36. Laat mijn leven vanaf vandaag alle kanten begunstigen, in de naam van Jezus.

37. Ik breek elk juk van stagnatie uit mijn leven, in de naam van Jezus.

38. Laat de zalving voor bovennatuurlijke doorbraken over mij komen, in de naam van Jezus.

39. Heer, ik ontvang deze dag de sleutels om alle deuren voor mijn zegeningen te openen, in de naam van Jezus.

40. Laat de macht om kwaadaardige associaties te onderscheiden nu op mij vallen, in de naam van Jezus.

Vader, bedankt voor het horen van mijn gebeden in Jezus naam.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier