Gebeden om het altaar te reinigen

0
1152
GEBEDEN VOOR KERKREINIGING

De Schrift zegt wie kan opstijgen naar de heuvels van de Heer of die kan staan ​​in zijn heilige plaats, hij die schone handen en een zuiver hart heeft, hij die zijn ziel niet tot ijdelheid heeft opgeheven of bedrieglijk heeft gezworen. Zoals uitgelegd in het artikel GEBED VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE KERK dat het altaar van God vervuild is. Geen wonder dat er zoveel mooie en prachtige altaren zijn, maar de geest van God woont er niet in. De Bijbel zegt dat de ogen van God te rechtvaardig zijn om de zonde te aanschouwen, de geest van God kan niet wonen op een plaats die is gemarkeerd met ongerechtigheid.

Een van de belangrijkste plaatsen in de kerk die de duivel altijd in bezit wil nemen, is de altaar. Het altaar is de krachtpatser van de kerk wanneer het vuur op het altaar dooft, de kerk zal door de afvoer gaan omdat het altaar de brandstofvlammen zijn die de kerk nodig heeft om te blijven draaien. Interessant is dat het altaar zichzelf niet kan bederven, het zijn mannen en vrouwen die het altaar bederven. Dat is de reden waarom wanneer de duivel oorlog tegen het altaar wil voeren, het eerste is dat hij het hart krijgt van altaarknecht, mannen en vrouwen die zijn ingewijd in het priesterschap van Jezus Christus om in zijn heilige plaats te dienen. Als de duivel ze eenmaal heeft, zullen zij het voertuig zijn dat de zonde naar het altaar zal brengen.

Er zijn zoveel altaren die met bloed en alle andere vuile dingen zijn gekleurd door degenen die erin dienen. In de dagen van weleer zal de werkzaamheid van de rotting van God ervoor zorgen dat elke hogepriester God vreest, omdat als een priester met zonde of ongerechtigheid offers aan het altaar van God zou brengen zonder zichzelf eerst te heiligen, hij door de engel zal worden geslagen van God op het altaar. Dus alleen dit wordt een parameter die de priester tot bewustzijn brengt. De dood van Christus bracht echter het verbond van genade tot stand, we sterven niet langer door de wet, maar we worden gered door genade. Helaas is genade in deze millennials enorm misbruikt, mensen doen allerlei onuitsprekelijke dingen en toch dienen ze bij het altaar van God.

De geest van God is ertoe gebracht weg te gaan van vele altaren, alles wat we tegenwoordig zien is een vorstelijk altaar maar heeft niet meer de geest van God, de kracht van de Almachtige God woont niet langer in die altaren.
Totdat mannen en vrouwen zich bewust worden van hun verkeerde daden, ervan veranderen, het altaar heiligen en de geest van God opnieuw uitnodigen, gebeurt er niets. Vreemd genoeg was het tijdens het tijdperk van het Levitische priesterschap, zoals te zien in het boek Leviticus, dat de priester en het altaar twee afzonderlijke entiteiten zijn. Maar nu zijn het altaar en de priester onafscheidelijk, elke afwisseling op zichzelf is een afwisseling op het altaar. Wij zijn de nieuwe priester uit de orde van Melchizedek, die Christus betekent. In essentie moeten wij, om het altaar te heiligen, zelf worden geheiligd.

Een gebed om het altaar te reinigen is een gebed voor ons heiliging ook. Laten we een altaar van heiligheid bouwen, heilig en aanvaardbaar voor God door de volgende gebeden te zeggen;

GEBEDEN

• Heer Jezus, zolang we het altaar hebben bevlekt met onze onrechtvaardigheid, hebben we de Heilige Israëls boos gemaakt met onze vuile gedachten en daden. Te lang hebben we de genade van Christus op onszelf misbruikt en door onze handen hebben we de geest van God ver van het altaar verdreven. We bidden dat u ons al onze ongerechtigheid zult vergeven in de naam van Jezus.

• Heer God, wij aanvaarden uw suprematie over ons leven en onze bediening en op het altaar van God. Wij vragen dat u het altaar heiligt en heilig en aanvaardbaar voor u maakt in de naam van Jezus. Breek het altaar af en herbouw het naar de smaak die bij u past, vernietig elke smet en vuil dat op het altaar is in de naam van Jezus.

• Heer Jezus, we bidden dat u het altaar zult leiden met uw geest en het onmogelijk zal maken voor charlatans om er toegang toe te hebben in de naam van Jezus. Heer, wij pleiten door de reden van het bloed dat aan het kruis van Golgotha ​​werd vergoten, alle vuile dingen die u walgen op het altaar wegwassen en het niet opnieuw laten bevlekken in de naam van Jezus.

• Heer God, we brengen een offer van lof en aanbidding op het altaar en bidden dat door onze deugd uw overleden geest weer op het altaar zal wonen. Wij bieden u ons leven aan als een levend offer en we bidden dat u in ons een rein hart zult creëren dat geen zonde en ongerechtigheid kent en dat u ons de geestelijke alertheid zult geven die ons zal helpen het kwaad te mijden in de naam van Jezus.

• Heer God, we zoeken uw geest die het sterfelijke lichaam versnelt. De Bijbel zegt dat als die geest die Christus uit de dood heeft opgewekt in u woont, dit uw sterfelijk lichaam zal levend maken. Heer, wij vragen uw geest dat u ons met uw geest zult reinigen en ons tot het bewustzijn zal brengen om nooit meer onwaardige dingen op het altaar toe te staan ​​in de naam van Jezus.

• Heer Jezus, uw dood heeft ook geleid tot de geboorte van een nieuw priesterschap. We zijn sindsdien uit de orde van het Levitische priesterschap gehaald en we zijn mede-erfgenamen van Christus geworden in een priesterschap volgens de orde van Melchizedek. Heer, wij vragen dat u ons helpt opstaan ​​en de ware geloofsbelijdenis van ons ambt naleven. Laat ons altaar niet vernietigd worden door zonde, het licht op het altaar mag niet dimmen. We weigeren de reden te zijn waarom veel mensen je zullen falen. Wij vragen dat u ons helpt onze stappen terug te nemen naar u in de naam van Jezus

• Heer Jezus, we bidden voor elke kerk die het heeft gemist, waardoor uw geest hun altaren heeft verlaten, we vragen dat u hen door uw genade vergeeft. De psalmist zegt, werp mij niet weg van uw aanwezigheid en neem uw heilige geest niet van mij weg, herstel de vreugde van uw zaligheid en houd vast aan deze vrije geest. Heer, we bidden dat u het niet wilt laten missen, we vragen om de herleving van heiligheid en gerechtigheid op elk altaar in de naam van Jezus.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier